A.S.D. Multedo 1930

Via Ronchi 19, 16155 Genova
tel 010 6980886